UWAGA!!!
KOMUNIKAT - WAŻNE DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH LISTY TAN HASEŁ AUTORYZUJĄCYCH OPERACJE!
Szanowni Państwo,

informujemy, że od 14 maja 2019 r. nie będzie możliwa autoryzacja operacji realizowanych za pośrednictwem bankowości internetowej poprzez kody z listy haseł TAN. W związku z powyższym, Klientów korzystających dotąd z list TAN prosimy o zmianę sposobu autoryzacji transkacji na kody SMS w najbliższej placówce Banku Spółdzielczego w Grybowie. Do wykonania takiej dyspozycji niezbędne jest wskazanie numeru telefonu, na który będą wysyłane kody SMS.

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania się Banku do Dyrektywy Parlamnetu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. oraz Usawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz 1075).

Aby od 14 maja 2019 r. aktywnie korzystać z usługi bankowości elektronicznej należy przed tą datą zmienić metodę autoryzacji na SMS, składając dyspozycję w najlbiższej placówce Banku. W przypadku niezłożenia dyspozycji zmiany metody autoryzacji Klient nie będzie mógł autoryzować żadnych dyspozycji/operacji w usłudze bankowości elektronicznej przy wykorzystaniu listy TAN.

Informujemy również, że od dnia 06.05.2019 r. nie będzie możliwości zamawiania list haseł TAN.

W celu bliższej informacji zachęcamy do kontaktu pod numerami telefonów lub email:
 • Centrala Grybów, tel. 18 440 86 50, wew. 4,
 • Oddzia Korzenna, tel 18 440 61 02, wew. 1,
 • Oddział Bobowa, tel. 18 351 40 01, wew. 450,
 • Oddział Uście Gorlickie, tel. 18 351 60 09, wew. 350.
 • email: bs_grybow@pro.onet.pl


W związku z wycofaniem z użytkowania list haseł jednorazowych (list TAN) wykorzystywanych do autoryzacji przelewów za pośrednictwem bankowości internetowej e-BankNet i e-CorpoNet, Zarząd banku uprzejmie zawiadamia, że Klienci posiadający listy wydane po 1 stycznia 2019 r. z niewykorzystanymi hasłami, mają prawo do zwrotu poniesionych kosztów ich nabycia.

W celu uzyskania zwrotu kosztów należy złożyć stosowny wniosek podpisany zgodnie ze wzorem podpisu w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Grybowie

Należna kwota zostanie przelana na rachunek bankowy w terminie do 14 dni roboczych.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Grybowie

Wniosek o zmianę sposobu autoryzacji link

Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Zasady bezpiecznego korzystania z systemu - zasady
 • Szczegółowe informacje o zagrożeniach - aktualności ZBP