KOMUNIKAT
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wybieraną formatkę przy wykonywaniu przelewów z rachunku walutowego.
Przelew na rachunek prowadzony przez BS Grybów:
 • formatką "WŁASNY" - na inny rachunek w BS Grybów widoczny w bankowości elektronicznej bez względu na to w jakiej walucie jest rachunek docelowy,
 • formatką "KRAJOWY" - na rachunek innego klienta w BS Grybów bez względu na to w jakiej walucie jest rachunek docelowy,
Przelew na rachunek prowadzony w innym banku krajowym lub w banku zagranicznym niezależnie w jakiej walucie jest rachunek docelowy:
 • formatką "ZAGRANICZNY",
Przy przelewach tworzonych formatką ZAGRANICZNY przed numerem rachunku odbiorcy obowiązkowo należy podać dwuznakowy kod kraju:
 • dla banku krajowego: PL,
 • dla banku zagranicznego np. DE, GB, SK, CZ, IT, AT, SE, FR, itp.,
Zaleca się, aby nie realizować płatności zagranicznych w przelewach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z opcją kosztów "OUR" (tzn. taką, w której wszystkie koszty pokrywa zleceniodawca). Rekomendowaną opcją kosztową dla tych płatności jest "SHA" (tzn. taka, w której koszty banku wysyłającego ponosi zleceniodawca, a koszty banków trzecich ponosi beneficjent). "SHA" jest zgodnie z ustawą o usługach płatniczych jednoznacznie obowiązującą opcją kosztową.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszej strony www.bsgrybow.pl i skorzystania z nowych rozwiązań dostępnych w Banku Spółdzielczym w Grybowie.

Warto zwrócić uwagę na:
 • płać telefonem jak kartą,
 • szybkie przelewy SORBNET2 w bankowości elektronicznej,
 • usługa SMS,
 • szybkie płatności PayByNet w sklepach internetowych,
 • przelewy zagraniczne,
 • karty płatnicze, w tym walutowe w EUR.

Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Zasady bezpiecznego korzystania z systemu - zasady
 • Szczegółowe informacje o zagrożeniach - aktualności ZBP